Обиколка на фабриката

LINGCHEN-factory

Фабрика LINGCHEN

Showroom

Изложен салон

Production-Area-1

Производно подрачје-1

Production-Area-2

Производно подрачје-2

Production-Area-3

Производно подрачје-3

Production-Area-4

Површина за производство-4

Inspection-Area

Област за инспекција

Packing-Area

Областа за пакување